علوفه خردكن

oloufe_001

 • عملكرد دستگاه : 1000-1200كيلو گرم در ساعت 1400-1600كيلو گرم درساعت.
 • مشخصات الكتروموتور: با الكتروموتور تك فاز 3 اسبي با الكتروموتور سه فاز 5.5 اسبي.
 • سيستم انتقال قدرت : تسمه – پولي. . .

oloufe_001

مزایا و مشخصات فنی علوفه خرد كن چرخشي

 • عملكرد دستگاه : 1000-1200كيلو گرم در ساعت 1400-1600كيلو گرم درساعت.
 • مشخصات الكتروموتور: با الكتروموتور تك فاز 3 اسبي با الكتروموتور سه فاز 5.5 اسبي.
 • سيستم انتقال قدرت : تسمه – پولي.
 • سيبستم برش :تيغه هاي چرخشي (استوانه اي ).
 • تعداد تيغه هاي برش : 4عدد.
 • طول تنوري قطعات خردشده : 13-18-25 ميلي متر.
 • ابعاد دستگاه :‌127*102*66
 • وزن كلي دستگاه :‌حدود 140 كيلو گرم.

 

oloufe_002

 

 
 
 
 
 
 

مزایا و مشخصات فنی علوفه خرد كن خطي

 • عملكرد دستگاه : 200 الي 300 كيلو گرم در ساعت.
 • مشخصات الكتروموتور: با الكتروموتور 2 اسبي – تك فاز-rpm1400 .
 • سيستم انتقال قدرت : لنگي (چلاقدست).
 • سيستم برش : تيغه رفت وبرگشتي .
 • سرعت رفت وبرگشت تيغه متحرك : 46بار دردقيقه.
 • طول تنوري قطعات خردشده : متغير و در اختيار كاربر.
 • ابعاد دستگاه :123*104*61
 • وزن كلي دستگاه :‌ حدود 130 كيلو گرم

 

oloufe_003